Cjenik usluga

OSOBNA VOZILA – USLUGA PRANJA CIJENA
VANJSKO 60,00 Kn
UNUTARNJE 60,00 Kn
KOMPLETNO 100,00 Kn
RUČNO NANOŠENJE VOSKA + VANJSKO PRANJE 200 Kn
PRANJE MOTORA 50,00 Kn
TERENSKA VOZILA – MONOVOLUMENI CIJENA
VANJSKO 70,00 Kn
UNUTARNJE 70,00 Kn
KOMPLETNO 120,00 Kn
RUČNO NANOŠENJE VOSKA + VANJSKO PRANJE 250 Kn
PRANJE MOTORA 50,00 Kn
KOMBI VOZILA – TRANSPORTNA CIJENA
VANJSKO 75,00 Kn
UNUTARNJE 75,00 Kn
KOMPLETNO 130,00 Kn
RUČNO NANOŠENJE VOSKA + VANJSKO PRANJE 350 Kn
PRANJE MOTORA 50,00 Kn
KOMBI VOZILA – PUTNIČKA CIJENA
VANJSKO 80,00 Kn
UNUTARNJE 80,00 Kn
KOMPLETNO 140,00 Kn
RUČNO NANOŠENJE VOSKA + VANJSKO PRANJE 350 Kn
PRANJE MOTORA 50,00 Kn
KAMIONI CIJENA
VANJSKO 170,00 Kn
UNUTARNJE 170,00 Kn
KOMPLETNO 300,00 Kn
PRANJE MOTORA 50,00 Kn
DODATNE USLUGE CIJENA
KEMIJSKO ČIŠĆENJE VOZILA od 500,00 Kn
KEMIJSKO ČIŠĆENJE KOMBI VOZILA po dogovoru
ČIŠĆENJE I IMPREGNACIJA KOŽE 90,00 Kn/kom
POLIRANJE VOZILA po dogovoru
POLIRANJE FAROVA 100,00 Kn/kom
RUČNO VOSKANJE VOZILA 200,00 Kn
KOMPLETNO PRANJE TRAKTORA 400,00 Kn
KOMPLETNO PRANJE PODVOZJA I MOTORA 250,00 Kn
PRIPREMA VOZILA ZA PRODAJU (poliranje, kemijsko čišćenje, pranje motora) po dogovoru
DEKONTAMINACIJA VOZILA po dogovoru
ISPIRANJE OSOBNIH VOZILA 30,00 Kn
ISPIRANJE VOZILA (terenska, monovolumeni i kombiji) 40,00 Kn
PRANJE FELGI I GUMA + DRESSING 15,00 Kn/kom
PRANJE PLATNENIH TEPIHA 15,00 Kn/kom
PRANJE MOTOCIKALA 50,00 Kn
SKIDANJE NALJEPNICA S VOZILA po dogovoru
SKIDANJE SMOLE po dogovoru
MOGUĆNOST DOLASKA PO VOZILO po dogovoru

NAPOMENA:

  • Pranje većih blatnih naslaga sa vozila nije uklučeno u cijenu i dodatno se naplaćuje
  • čišćenje životinjskih dlaka nije uključeno u cijenu pranja i dodatno se naplaćuje
  • čišćenje teretnog prostora nije uključeno u cijenu i dodatno se naplaćuje

Obveznik nije u suatavu PDV-a. PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (NN br. 73/13).